TIANE DOAN NA CHAMPASSAK ARTIST, LIVES IN FRANCE BACK
7000 WORDS  BY TIANE DOAN NA CHAMPASSAK, PORTRAIT